Vyhlásenie k ochrane osobných údajov internetového obchodu eshop.virtusia.sk

(Nariadenie EP a Rady (EÚ) 679/2016 alebo GDPR 2018)

Vážená zákazníčka, vážený zákazník e-shopu virtusia.sk,

dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušila smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “Nariadenie”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré stanovujú nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

Z uvedeného dôvodu sa naša spoločnosť pripravila na nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb podľa Nariadenia a Zákona.